Fork me on GitHub Fork me on GitHub
Forum
Report message:*
Confirmation Code*
5 + 9 = ?  
Input the result from the expression
Maximum attempts you can try: 10
 

HappyVM, PHP-7, Recki-CT, HHVM & Hack

Subject: HappyVM, PHP-7, Recki-CT, HHVM & Hack
by mamba on 2014/10/6 15:23:47

2014 jest niesamowitym rokiem dla PHP w zakresie ważnych wydarzeń które zrobią PHP szybszym i bardziej wydajnym.

Najpierw mieliśmy Facebook HHVM i język Hack przynoszący niesamowite nowe funkcje i ulepszenia prędkości. Zend zareagował przynosząc inne ulepszenia prędkości do PHP 7.

Niedawno mieliśmy recki-CT, i Hippy-VM, który jest inna szybka implementacja języka PHP przy użyciu technologii PyPy.

Miło było zobaczyć, że w Hippy-VM są zaangażowani polscy programiści: Maciej Fijałkowski, Rafał Gałczyński, i Sebastian Pawluś. HippyVM jest średnio 7.3x szybszy niż PHP i 2x szybszy niż Facebooka HHVM (Banchmarks)

Recki-CT (Recki Compiler Toolkit) ma takze niesamowite ulepszenia w prędkości

Jak widzimy, PHP ma niesamowitą przyszłość przed sobą! I tak samo XOOPS!