Fork me on GitHub Fork me on GitHub
FAQ - Tłumaczenia
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
FAQ > XOOPS > Tłumaczenia
 Category summary
Here is information related to this category.
Category Q&A Last Q&A published
 Tłumaczenia
Pytania i Odpowiedzi związane z tłumaczeniami.
2 Jak przetłumaczyć moduł?

 Q&A
Here are the published Q&As of that category.
Tłumaczenia ]
Requested and Answered by Dap997 on 28-Jan-2006 13:20 (2178 reads)
waldemdy

Ciągi w PHP są ograniczane apostrofami (') lub cudzysłowami ("). Zapisy te różnią się sposobem interpretacji ciągu. Jeżeli ciąg jest otoczony cudzysłowami, zmienne zapisane w ciągu zostają zamienione na ich wartości. Aby zapisać znaki specjalne w ciągach otoczonych cudzysłowami, należy użyć znaku lewego ukośnika (\), tak jak zostało to pokazane...

Znaki specjalne w ciągach otoczonych cudzysłowami

Sekwencja znaków Znaczenie
\n nowa linia
\r powrót karetki (CR)
\t tabulacja
\\ lewy ukośnik
\" cudzysłów
\$ znak dolara

W ciągach otoczonych apostrofami zmienne nie są zastępowane. Jedynymi dopuszczalnymi sekwencjami sterującymi są te oznaczające lewy ukośnik (\\) i apostrof (\'). Sekwencje te pozwalają na wpisanie do ciągu znaku apostrofu i lewego ukośnika. Ciągi mogą być łączone przy użyciu operatora kropki (.) Podobnie jak w języku C, mamy dostęp do poszczególnych znaków ciągu, traktując go jak tablicę znaków.

Miki
Apostrofy mniej obciążają serwer - interpreter je pomija, traktując wszystko miedzy nimi jako string do zacytowania. String w podwójnych cudzysłowach jest analizowany pod kątem zawartości, znalezione w nim zmienne lub stałe są zamieniane na ich aktualną wartość.

lepiej zapisać

echo 'jakiś string "zawierający np podwójne cudzysłowy do wyświetlenia", w pojedynczych cudzysłowach' . "$jakas_zmienna" . "JAKAS_STALA" . "/n";

używając kropki jako łącznika stringów, i używać podwójnych cudzysłowów jedynie dla wartości wymagających przetworzenia danych.

dopóki stałe są krótkie to wpływu na szybkość to zbyt dużego nie ma. Ale jak stała jest na kilka stron to lepiej ją zamknąć w pojedynczych "ciapkach". Zresztą i wygodniej, bo wszystko pomiędzy nimi jest traktowane jako string, przy stałej w podwójnych musisz wszystkie znaki specjalne poprzedzać ukośnikiem.

Najlepiej jako zasadę przyjąć ciapki pojedyncze, zaś zmienne i stałe wstawiać w string przy użyciu kropek.


Tłumaczenia ]
Requested and Answered by Kurak_bu on 25-Mar-2006 20:01 (4780 reads)
Przed tłumaczeniem:
Sama czynność nie jest skomplikowana ale na początku muszę zaznaczyć, że w Polskim Wsparciu Xoops się nie próżnuje i wiele modułów zostało przetłumaczonych, więc przed zabieraniem się za tłumaczenie warto zapytać na forum lub przejrzeć dział „Pliki” w poszukiwaniu tłumaczenia do wybranego modułu, uchroni nas to przed zbędną robotą.

Przed tłumaczeniem #2:
Aby zachować poprawne kodowanie znaków (ISO-8859-2) należy użyć dowolnego edytora tekstu, który zapewni nam zachowanie polskiego kodowania. Może być to choćby EditPlus, do celów bardziej ambitnych polecam Eclipse, w nim mamy dostęp do najbardziej aktualnej bazy tłumaczeń jaką jest repozytorium grupy „plxoops” na www.sourceforge.net . Ale w sieci pełno jest narzędzi których możemy używać wystarczą chęci i znajomość adresu www.google.pl .

Tłumaczymy:
Pliki językowe znajdują się w katalogu www.strona.pl/html/modules/nazwa modułu/language , standardowo będzie tam katalog „english” . Kopiujemy całą jego zawartość do utworzonego obok katalogu „polish” . Każdy moduł ma w swoich tłumaczeniach cztery pliki: admin.php, blocks.php, main.php, modinfo.php. w każdym z tych plików znajduje się od kilku do kilkuset wyrażeń, każde wygląda tak:
define(NAZWA_KTĂ?RË?_NADAJE_AUTOR) , ”Fraza którą tłumaczymy”;

Nie wolno nam zmieniać niczego poza wyrażeniem w ”...” . Należy pamiętać aby zachować ustaloną strukturę bo gdy zabraknie choćby jednego średnika lub przecinka nasze tłumaczenie będzie bezużyteczne (po wgraniu na serwer zobaczymy zamiast naszego tekstu - białą stronę, więc należy uważać). Gdy już wszystko przetłumaczymy wrzucamy katalog „polish” na serwer i aktualizujemy moduł.
(Uwaga: Jeżeli wszystko zrobimy poprawnie i po przetłumaczeniu nadal nie będzie widoczne nasze tłumaczenie należy nazwę katalogu „polish” zmienić na „polski” , jednak taka sytuacja występuje bardzo rzadko).