Odpowiedzialność cywilna lekarza – rola ubezpieczenia OC w ochronie zawodowej i finansowej