Ochrona finansowa radców prawnych przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Kluczowe informacje dla praktykujących prawników